Diensten

Als standaard dienstverlening in het kader van de wet Poortwachter en de Arbowet bied ik u:

 • Verzuimspreekuren
 • afstemming met u als werkgever bij voorkeur ook voorafgaand aan het eerste spreekuur
 • interventiespreekuren voor het opmaken van de probleemanalyse (en eventuele aanpassing)
 • advisering bij de verwijzing naar bedrijfsmaatschappelijk werk, psycholoog, interventiebedrijven en outplacementbegeleiding
 • advisering over het tijdig inzetten van een arbeidsdeskundige
 • zo nodig overleg met en/of opvragen van informatie bij de huisarts of behandelend specialist
 • preventieve spreekuren
 • ondersteuning bij eerstejaarsevaluatie
 • opmaken van het reïntegratieverslag
 • opmaken verslag ziek uit dienst
 • ondersteuning bij casemanagement
 • deelname aan sociaal medisch overleg
 • advisering over de arbeidsomstandigheden op de werkplek.

Arbolight maakt bij klachten over de geleverde dienstverlening gebruik van de klachtenprocedure van ActaVite /Fura BV.