Kennismaken

Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam studeerde ik geneeskunde. Aansluitend werkte vanaf 1983 bij de toenmalige GMD en in 1990 ronde ik de opleiding tot registratie als verzekeringsgeneeskundige af. In 1992 maakte ik de overstap naar de interne arbodienst van het GAK. Vanaf 1999 ben ik geregistreerd als bedrijfsarts. Vanaf 2000 werkte ik tot 2008 tevens partieel als leidinggevende en coachte de collega’s bij de uitvoering van hun taak. Daarna werkte intevens als medisch adiveur bij Zilveren Kruis. 

Mijn kernwaarden: samenwerken, stimuleren, doelgericht, integer, luisteren, creatief.

Het werken met mensen en hen stimuleren om hun verantwoordelijkheid op te pakken bij het weer grip krijgen op de dingen die in hun leven gebeuren is een van de drivers in mijn werk als bedrijfsarts. Het ondersteunen van de werkgever /leidinggevenden om in de interactie met de werknemers het gedragsmodel goed tot uitvoer te laten komen is de andere belangrijke driver.

Een goede samenwerking met de werkgever leidt ertoe dat de betreffende werknemer zich (weer) happy voelt in zijn werk. Voor de werkgever levert dit een gemotiveerde werknemer op die optimaal presteert.

Samen kunnen we zo werken aan een organisatie met gemotiveerde en gezonde werknemers waar het leuk is om te werken.

In 2008 ronde ik de opleiding voor duikerarts A bij het NDC af en maakte daarmee van een van mijn hobby’s mijn werk. Vanaf 2012 ben ik geregistreerd als Medical Examiner of Divers (MED), een Europese registratie voor de herkeuring van professionele duikers, excl Nederland en sportduikers.