Links

Arbogeneeskundige gerelateerde links:

www.actavite.nl  is het netwerk van expert en professionals voor arbo-gerichte zaken en reintegratieaspecten.


www.arboportaal.nl dient als startpunt van informatie over arbeidsomstandigheden. Doel is om werkgevers, werknemers en preventiemedewerkers te informeren en door te verwijzen naar andere relevante bronnen. Om iedereen betrokken te houden bij gezond en veilig werken.


ww.beroepsziekten.nl  geeft onder de button “risicofactoren” samenvattingen van onderzoek en rapportages om een beeld te krijgen van de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrisico’s, de arbeidsomstandigheden en effecten, gezondheidsklachten en de preventiemaatregelen in de verschillende sectoren.


www.nvab-online.nl  voor informatie over de standpunten van de beroepsvereniging van de bedrijfsartsen en de verschillende richtlijnen die door de bedrijfsartsen in de dagelijkse praktijk worden gebruikt.


www.dearbocatalogus.nl  levert informatie voor brancheorganisaties en bedrijven die een eigen arbocatalogus willen ontwikkelen.www.winnock.nl  stelt zich tot doel om mensen met een intensief programma om te leren gaan met lichamelijke en psychische klachten opdat zij los van pijn en zonder problemen kunnen functioneren.


www.stecr.nl  voor informatie over het gehele domein van “werk, zorg en komen” met daarbij duurzame inzetbaarheid en participatie als centrale thema’s. U kunt er de STECR-richtlijnen, die ook door de bedrijfsartsen in hun werk worden gehanteerd, bestellen.


www.cir.nl  leveren multidisciplinaire behandelingen, individueel en op maat gesneden, uitgevoerd door een vast team. Het CIR levert revalidatieprogramma’s als expertisecentrum van de stichting CIRAN.


Duikgeneeskundige gerelateerde links:


Nederlandse verenening voor duikgeneeskundewww.nifv.nl Nederlands instituut voor fysieke veiligheid.