home

Bent u op zoek naar korte lijnen en heldere transparante advisering?

Arbodienstverlening in eigen hand hebben, inhuur van een professional en verantwoordelijkheid vanuit het gedragsmodel door de leidinggevende. Arbolight ondersteunt u bij de uitvoering van het eigen regiemodel in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

 Duikgeneeskundige advisering voor offshore- en dienstverlenende bedrijven die werken met professionele duikers /caissonwerkers.

 Verder voor de uitvoering van duikerkeuringen voor professionals (herkeuringen) en periodieke keuringen voor sportduikers.


disclaimer Arbolight