home

Bent u op zoek naar korte lijnen en heldere transparante advisering?

Reintegratie van uw eigen medewerkers in eigen hand hebben met inhuur van een professional en verantwoordelijkheid vanuit het gedragsmodel door de werkgever /de leidinggevende. Arbolight adviseert u bij de uitvoering van het eigen regiemodel in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, Arbowet en de geldende privacyregelgeving. 

Verder biedt Arbolight duikgeneeskundige advisering en duikerkeuringen voor sportduikers.


disclaimer Arbolight